fredag 11 mars 2016

Vikten av systemeffektivisering


Systemeffektivisering lyfts fram av medlemmar och Svensk Fjärrvärmes styrelse som ett av de viktigaste områdena som vi skall arbeta med för att öka vår konkurrensförmåga.
Mycket av den forskning som bedrivits i olika program de senaste 30 åren, är en bra bas att stå på då vi skall arbeta med systemeffektivisering. Vi står samtidigt inför ett generationsskifte där system används i högre utsträckning mot för 30 år sedan. Mer data behandlas och vi har idag större möjlighet att identifiera felaktigheter i våra processer. Men den enorma kunskap som finns i en mängd rapporter utnyttjas inte på ett optimalt sätt idag och den behöver överföras till medlemmarna på ett mer konkret sätt.

Öka avkylningen

Ett väl fungerande fjärrvärmesystem skall inte behöva ha en högre returtemperatur än 35 - 40 °C. Ändå ligger en del fjärrvärmeföretag betydligt högre med sin temperatur. Med ganska små hjälpmedel och låga investeringskostnader kan man sänka sin returtemperatur på många olika sätt. Viktigt är att man startar arbetet på ett strukturerat sätt så att man inte utför åtgärder i fel ordning. Det är alltid mest effektivt att ta ”lågt hängande frukter" först.
Att sänka sin returtemperatur medför att man höjer effekten på sin rökgaskondensering, ökar el- verkningsgraden på turbinen eller ökar COP på sin värmepump. Samtidigt sparar man el på distributionspumpen/pumparna och minskar sina förluster i fjärrvärmenätet. Det finns mycket pengar att spara då man arbetar med att öka sin avkylning.
Under 2016 kommer vi att starta projekt ute hos Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag för att man skall arbeta på ett systematiskt sätt med effektiviseringar. Vi kommer att använda oss av tidigare forskning och erfarenheter.

Standarder och tekniska bestämmelser

Vi har en mängd Tekniska bestämmelser som tagits fram då det inte finns standarder som täcker vissa områden. Dessa  används i relativt stor utsträckning men samtidigt ser vi att det förekommer projekt där man helt och hållet låter bli att använda sig av bestämmelserna i samband med upphandling. Det får till följd att anläggningar måste modifieras och dimensioneras om, helt i onödan i stället för om man hade gjort rätt från början.
Många av dessa nya anläggningar går dåligt och har låg avkylning och detta är något som i slutändan drabbar kunden som får betala för förlusterna. Konsulten som dimensionerat och byggt anläggningen berörs däremot inte av detta ”felbygge”.
Standarder och tekniska bestämmelser har tagits fram för att man ska kunna få en så optimalt byggd och effektiv anläggning som möjligt. Jag rekommenderar verkligen att man använder sig av dem. 

 Jan Baldefors, områdesansvarig systemeffektivisering på Svensk Fjärrvärme

6 kommentarer:

 1. Systemeffektivisering är en del av energieffektiviseringen av fastigheter.
  Där man på olika sätt rengör systemvätskan till optimal värmeöverföring. Det tillsammans med en installerad riktig undertrycksavgasare ger fjärrvärmeverken sänkt returtemperatur och minskar samtidigt energiuttaget.
  Fastighetsägarna får besparingar på upp till 20% på sin driftkostnad av fastighetens energisystem. Och detta utan att "byta" ut komponenter i systemen.
  Nya pumpar installeras i många äldre system, dessa är känsligare för partiklar som magnetit. Då de även avstängda är magnetiska och vid start på hösten kan haverera. Magnetiten bildar då beläggningar i pumpen.
  Gaser i systemen finns alltid som syre, väte, kväve m.m. dessa bildar fouling (microbubblor) som gör att pumparna kaviterar och pumpar gas istället för vatten.
  För hållbara system behövs rengöring och installerad avgasare i systemen, föränger livslängden med 10-20 år.
  Är detta något som är bekant?
  Upplyser ni fastighetsägarna om denna möjlighet?
  Fjärrvärmeverken får sänkt returtemeratur och fastighetsägarna gör besparingar.

  SvaraRadera
 2. Hörde ett föredrag igår som jag tyckte gav perspektiv. Fastigheter svarar för 40% av den globala energiförbrukningen. 80% av den energin används för att skapa bra inomhuskomfort med värme och kyla. Energibesparingar på upp till 70% kan göras genom smartare distribution av termisk energi utan att komforten försämras!
  Avloppsvattnet från fastigheterna håller typiskt 25 grader, upp till 70% av den energi som en gång användes till att värma upp vattnet kan återvinnas. I en fastighet finns många icke samordnade system, en bättre integration och optimering av detta kan ge 30% energibesparing.
  Fjärrvärmen är bara en komponent i detta, det är bra om här på bloggen artiklar skrivs, som ser till fjärrvärmen mer som en del i ett större system.

  SvaraRadera
 3. Hej Dag. Här på bloggen skriver medarbetarna på Svensk Fjärrvärme fritt om det som är aktuellt i deras arbete för tillfället. Eller något de känner man bör fokusera lite ytterligare på. På vår webbplats svenskfjarrvarme.se finns däremot en mängd information om fjärrvärmens roll i energisystemet. Plus förstås en mängd annat som jag hoppas kan vara av intresse om du är vill veta mer.

  SvaraRadera
 4. Hej Thomas. Våra medlemmar levererar värme och kyla. Underhåll på fastighetens utrustning är inte riktigt vår sak - vi arbetar inte på den sidan av värmeväxlaren så att säga. Men det verkar onekligen bra tänkt.

  SvaraRadera
 5. Hej

  Väldigt många av era medlemmar äger/sköter VVX samt pump och en del även hela systemet på bägge sidor. Har ett exempel i Halmstad, där systemet havererade p.g.a att pumpen efter kaviterat länge och magnetiten flödade i systemet. Kavitation från gaserna äter upp pumpskovlarna och magnetiten som bildar beläggningar i pumpen gör att lagerna går. De nya pumparna är magnetiska även vid avstängda och modellerna innan är magnetiska då de är påslagna. Allt för ofta ser man stillstående pumpar som havererar på hösten då de skall gå igång. Så jovisst, har era medlemmar med att göra hur systemens skick förövrigt är. Samt att ni vill att returtemperaturen skall ner ytterligare, då ger ett optimalt värmesystem lägre temperatur till fjärrvärmeverken. Och minskat energiuttag vinner miljön på.

  SvaraRadera
 6. Hej Thomas. Som du skriver så är det våra medlemmar som sköter värmesystemen. Vi som branschorganisation har däremot inte kontakt med kunderna, dvs fastighetsägarna. Det är alltså företagen som berörs av detta.Det är dem du får vända dig till direkt. Vänliga hälsningar Eva på Svensk Fjärrvärme

  SvaraRadera