onsdag 23 mars 2016

Fjärrvärme är genialt!När vi flyttade till Trelleborg hösten 1988 fick vi bo på andra våningen i en lägenhet med stora fönster mot öppet landskap bakom huset. Men det var inte bara den vackra svenska naturen som förtrollade mig. Det gjorde även fjärrvärmesystemet som jag tyckte var genialt, rent och bekvämt. Från mitt hemland hade jag erfarenhet av närvärmesystem med olja och diesel som läckte och gav upphov till dålig luft i hela staden. Någon reningsteknik var det inte fråga om och temperaturen kunde sjunka rejält just när man trodde att det var dags att njuta av en varm dusch. 

Den där lilla upptäckten i Trelleborg gjorde mig nyfiken på att lära mig mer om det svenska energisystemet. Så, på Högskolan valde jag en hel del kurser som banade min väg till branschen lite längre fram, bland andra en del om värmeöverföring och miljörening. En av mina absoluta favoriter var en kurs om energihushållning. Det har nu gått drygt 27 år sedan jag flyttade till Sverige och med tiden har jag blivit ännu mer övertygad om de möjligheter som fjärrvärme och kraftvärme ger.

Nyligen läste jag i en rapport från Naturvårdsverket att hela 65 % av emissionerna av benso(a)pyren, ett cancerframkallande ämne i aromatisk form, kommer från hushållens egna vedpannor. Dessa pannor producerar mindre än fjärdedel av det fjärrvärmeverken levererar i hela landet. Ändå bidrar de till en betydande del av utsläppen till luft, från dioxiner till stoft och nanopartiklar. Det beror helt enkelt på att det varken är tekniskt möjligt eller kostnadseffektivt att installera den avancerade miljöreningsteknik som används i våra värmeverk,  i bras- och vedkaminer.  Fjärrvärmes storskalighet möjliggör effektiv miljörening i kombination med effektivt utnyttjande av energin i bränslet. Det blir dubbla vinster för miljön och klimatet. Och förstås för kunden som får bekväm värme.

Nu ser jag med glädje att EU har börjat upptäcka fördelarna med vårt och liknande energisystem och i synnerhet fjärrvärmens roll som en ren och klimat- och resurseffektiv lösning för EU:s framtida  värme- och kylstrategi. Jag tittar på alla andra EU-direktiv som berör vår bransch och ser att allt ligger i linje med det som svenska fjärrvärmeverk redan har visat prov på. Från cirkulärekonomi - där vi redan åskådliggjort att det går att omvandla ett problem som restavfall till en möjlighet - till unionens ambitiösa mål om minskad klimatpåverkan, ökad förnybarhet och energieffektivitet, och inte minst minskat importberoende. Enkla bokslut visar att , kommun efter kommun i Sverige har bidragit till att Sverige och EU når sina gröna mål genom produktion av fjärrvärme - och ibland i samproduktion av el och värme i kraftvärmeanläggningar.  Och allt bygger på att fjärrvärmebolagen använder antingen rester från skogen, sågverken, pappers- och massaindustrin eller restavfall samt spillvärme från alla möjliga industrier och datahallar. Detta kallar jag genialt!

Det ligger i tiden att välja hållbara lösningar brukar man säga. Våra fjärrvärmeverk valde hållbara lösningar för mer än trettio år sedan och vi kan bara lova en sak: vi kommer att vara bäst även i framtiden.
Raziyeh Khodayari, områdesansvarig miljö och bränsle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar