fredag 8 januari 2016

Nyårslöftet vi saknar

Nu har 2016 startat och många är fyllda av tillförsikt. Det är dags att infria nyårslöftena. Det finns säkert många som har lovat att träna mer, stressa mindre, spendera mer tid med barnen och många andra viktiga saker. På det politiska planet får nog löftena från klimattoppmötet i Paris i december gälla även som nyårslöften. Men för att Sverige ska lyckas där, krävs ytterligare ett litet nyårslöfte från vår bostadsminister. Det handlar om Boverkets byggregler.

Foto: Claes Johannesson

Det kanske redan känns självklart att Sverige kommer att lyckas med klimatmålen? Vi har ju redan nått målen från Kyotoprotokollet med råge. Det har i hög utsträckning lyckats tack vare vår fjärrvärme, till största delen från förnybar och återvunnen värme. Utsläpp från byggnadernas uppvärmning är alltså inget problem här. Dessutom bidrar fjärrvärmen med en stor andel förnybar el från kraftvärmeproduktion med biobränsle. Även energiåtervinningen från avfall ger en hel del el och fjärrvärme, till stora delar förnybar även den.

Men för att denna framgångssaga ska kunna fortsätta är det ett nyårslöfte vi saknar. Nämligen ett från bostadsminister Mehmet Kaplan (MP):
Nyårslöftet handlar om att ändra Boverkets byggregler. Där måste energikraven ändras, så att förnybar, gemensam fjärrvärme får samma förutsättningar som förnybar uppvärmning producerad i det enskilda huset. Allra bäst vore förstås ett löfte om att sätta energikraven utifrån hur mycket energi en byggnad faktiskt använder, inte hur mycket som köps för uppvärmningen. Det sistnämnda leder till tre möjligheter, som dagens byggregler motverkar:
  • Energieffektiva hus, som är oberoende av vilken uppvärmning fastighetsägaren väljer.
  • Fortsatt produktion av förnybar el inom kraftvärmen, i form av stabil reglerkraft som finns i alla väder och när elbehovet är som störst under vintern. Genom samtidig produktion av el och värme används bränslet effektivt och sparar naturresurser.
  • Fortsatt energiåtervinning ur avfall så länge det behövs, där Sverige även kan hjälpa andra länder att minska sin klimatpåverkan från avfall. Det är fjärrvärmen som gör detta möjligt.
Vi  vet att fjärrvärmen är så bra att den kan  konkurrera med annan uppvärmning. Men det kräver likvärdiga villkor. Med en lagstiftning som ger fjärrvärmen sämre villkor än alternativen, blir det förstås svårare.  Och därmed också svårare att leverera den nytta som våra beslutsfattare tycks ta för given.

Så, Mehmet Kaplan; även om nyår är passerat är det ännu inte för sent att avge det viktiga nyårslöftet om att ändra Boverkets byggregler!

  Erik Thornström, områdesansvarig skatter och styrmedel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar