torsdag 17 december 2015

Underhållshandbok för en viktig infrastruktur - fjärrvärmenäten


Tar man en titt på värmemarknaden i Sverige så ser man att fjärrvärmen har den största tårtbiten och faktiskt  värmer halva Sverige. Men fjärrvärmen är ändå ganska osynlig då den fungerar så bra och har hög leveranssäkerhet. Fjärrvärmen märks inte. Det finns varmvatten när man ska duscha och det är varmt inomhus. Precis som det ska vara. Enkelt. Bekvämt. Själva fjärrvärmenätet är ju förstås också osynligt eftersom rören ligger nergrävda i backen.
Det lokala fjärrvärmenätet möjliggör att lokalt producerad värme kan levereras till alla de byggnader som ska värmas i kommunen. De flesta fjärrvärmenät i landet är ganska små och ägs av fjärrvärmeföretaget i kommunen. Men det är en viktig infrastruktur och ofta har kommunerna gjort ganska stora investeringar i fjärrvärmenäten och livslängden är väldigt lång. För att kunna behålla den höga leveranssäkerheten som fjärrvärmen har är det viktigt att underhållet av näten bedrivs på ett effektivt sätt.
Svensk Fjärrvärme och ett antal av medlemsföretagen har därför tagit fram en handbok i hur fjärrvärmenäten kan underhållas. Den heter kort och gott Underhållshandboken och har precis blivit klar.  Den är väldigt praktisk och metoderna kan tillämpas direkt. Några axplock från boken:
  • Olika metoder för statusbedömning av fjärrvärmenät beskrivs.
  • Hur en riskbedömning av fjärrvärmeledningarna kan göras är beskriven. Det är inte bara ålder på ledningen som spelar in här.
  • Vattenbehandling. Olika metoder beskrivs och rekommendationer på vattenkvalité finns också.
Svensk Fjärrvärme vill få stor spridning och användning av Underhållshandboken. Därför finns den  på hemsidan för gratis nedladdning, liksom andra rapporter och dokument. Knappa in Underhållshandboken i sökrutan om du inte redan vet var den finns.
Avslutningsvis kan nämnas att om någon inte hört talas om asset management tidigare så kommer personen bli upplyst framöver. Det finns en ny standard, ISO 55000 Asset management, som har översatts till svenska. Ledningssystem för tillgångar heter den på svenska. Kan en standard frälsa någon på samma sätt som ISO 9001 eller ISO 14001 så är det ISO 55000.

Mer om det senare.
Thomas Lummi, områdesansvarig distributionsteknik
Svensk Fjärrvärme

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar