torsdag 12 november 2015

Hur visar man fjärrvärme?

Den uppmärksamma kanske har sett att vi har börjat sprida värmebilder på Svensk Fjärrvärmes webbplats, på twitter och på Facebook. Men det kanske inte är lika tydligt varför vi gör det och vad vi vill?


I mer än tio år har vi låtit mäta vad allmänhetens känner till och kan om fjärrvärme. Vi har kunnat konstatera att det är få som känner till fjärrvärme, trots att den värmer mer än halva Sverige. Vi har också kunnat se att den som vet lite mer om fjärrvärme också är mer positiv till fjärrvärme.

Fjärrvärmen är nedgrävd i marken, så den syns inte. Eftersom den dessutom fungerar dag in och dag ut, året runt, så behöver man sällan tänka på den. Så vad gör man då när man vill att fler ska uppmärksamma fjärrvärmens förtjänster; som klimatförbättrare, som ett resurseffektivt sätt att värma upp sitt hus och som en bekväm lösning för den som vill bidra till framtidens hållbara städer?

Den första utmaningen var att synliggöra fjärrvärme och hur den gör livet bekvämare. Vi landade i ett redan känt sätt att visa värme, nämligen att använda värmekamera. Värmekamera används bland annat av många fjärrvärmeföretag för att besiktiga värmenäten. Visar fotograferingen att det är extra varmt nånstans kan det vara tecken på att det har uppstått en läcka. Men kameran kan även visa värme på många andra sätt och därför har vi valt att göra det, till exempel värmen i en dusch, eller i en kram.

Så, genom att synliggöra värmen, sprider vi kunskap om fjärrvärme till många fler. Och kanske det leder till att fler väljer fjärrvärme och är med och bidrar till framtidens hållbara städer. Det är åtminstone vad jag hoppas på!

 
Annika Johannesson, kommunikationschef Svensk Fjärrvärme

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar